Dynamic Multi Media Services Gatewaye

Dynamic Multi Media Services Gatewaye

D-MMS Gatewaye, Dinamik içerik barındıran Resim , Animasyon , Video ve Doküman üreten ve üretilen bu MMS iletilerini GSM operatörlerine MM7 arayüzünü kullanarak MMSC ile konuşur.

Normal bir MMS Gatewaye den farkı dinamik içeriklerle MMS iletilerini oluşturabilmesidir. Bu özelliği sayesinde alıcıların Ad , Soyad gibi kişisel verileri MMS iletilerinde kullanılabileceği gibi , yüzlerce değişken alan içeren bir banka hesap ekstresi dahi MMS olarak oluşturulabilir.

Dinamik MMS oluşturma işlemi sırasında 100 K MMS için 100 K Resim , Video , Animasyon veya Doküman oluşturulmaz . Tek bir şablon üretilir ve MMS alıcısından indirme talebi geldiğinde bahsi geçen veriler oluşturulur. Bu sayede yığın olarak gönderilen Dinamik MMS iletilerinde veri trafiğinde tasarruf sağlanıp saniyede 50 MMS iletisi oluşturulur.