Maradit Messaging Gateway 3.0

Maradit Messaging Gatewaye v3.0 API, Http ve Smpp3.4 protokolleri aracılığı ile istemcilerden (SMS istemcileri , müşteriler) her iki yönde (MO,MT) topladığı tekil veya çoklu SMS paketlerini , GSM Operatörlerine API, Smpp3.4 ve SS7 protokolleri aracılığı ile dağıtan ve bu paketleri istemci için raporlayan bir sunucu uygulamasıdır.

Maradit Messaging Gatewaye v3.0 ile SMS istemcilerinin hesap işlemleri yapıla bilmektedir. Bunlar ön ödemeli ve sonradan ödemeli hesaplar için kredilendirme, hesaplara olası sahte işlemler için üst kredi limiti koyma gibi örneklendirilebilir. Yine bir istemci hesabı altına alt hesaplar açılabilir ve bu alt hesaplar ayrı ayrı yönetilebilir.

Maradit Messaging Gatewaye v3.0 arşiv veri tabanı sayesinde milyarlarca veriyi tercih edilen tarihten itibaren saklayabilir ve istenildiğinde raporlanabilmesi için hazırlar.